128 views 4 min

0

Komentarzy

XIX Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech

- Wrzesień 15, 2023

Tradycyjnie już uczniowie Szkoły Polskiej im. Tadeusza Chciuka-Celta w Monachium wzięli
udział w Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech. Konkurs powstał z inicjatywy Ambasady RP w Berlinie i przeprowadzany jest w Konsulatach Generalnych RP w Republice Federalnej Niemiec.

Struktura konkursu
Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowykch i ma charakter dwuetapowy. Najpierw
uczestnicy startują w swoich szkołach (I etap), później rywalizacja odbywa się na poziomie
międzyszkolnym danego okręgu konsularnego (II etap). Dla młodszych uczniów jest
to już koniec konkursu, natomiast najlepsi uczestnicy drugiego etapu z grupy starszej
przystępują do wielkiego finału, który ponownie – po przerwie covidowej – odbędzie się
w Polsce. Według wstępnych ustaleń Komitetu Organizacyjnego Olimpiady, ostatni etap konkursu odbędzie się prawdopodobnie jesienią (29.09–3.10). Jednocześnie Komitet Organizacyjny zarekomendował zorganizowanie uroczystych podsumowań XIX edycji na dzień 18 czerwca 2023 roku. Tego to dnia najlepsi uczestnicy
(w obu kategoriach) spotkali się w polskiej ambasadzie w Berlinie oraz w konsulatach
w Hamburgu, Kolonii i Monachium.

W Monachium
Na uroczyste rozdanie dyplomów i upominków Konsul Generalny RP w Monachium
Jan Malkiewicz zaprosił nie tylko młodych olimpijczyków, ale również ich rodziny oraz
nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzanie Olimpiady na terenie monachijskiego
okręgu konsularnego. Spotkanie w konsulacie miało uroczysty
i podniosły charakter. Odczytano list Ambasadora RP w RFN Dariusza Pawłosia, wysoko
oceniającego wysiłki środowisk edukacyjnych z różnych części Niemiec na rzecz rozpowszechniania idei Olimpiady. Ważne słowa padły ze strony konsula generalnego Jana M. Malkiewicza o staraniach podejmowanych
w kierunku popularyzacji na terenie Bawarii nauki języka polskiego, a także wiedzy o polskiej tradycji,
kulturze i historii. Niezwykle serdeczna atmosfera spotkania w polskiej placówce konsularnej
z pewnością umocni więzy młodzieży polonijnej z Ojczyzną, owocując w przyszłości np. studiami w Polsce,
pracą, a nawet powrotami.

Finaliści
Do wielkiego finału XIX Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech zakwalifikowało
się 30 osób z terenu całych Niemiec. Poniżej finaliści z okręgu Monachium:
– Lena Osadowska (uczennica Katarzyny Sobolewskiej, Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Jana Pawła II w Monachium)
– Karolina Rogala (uczennica Anity Lidzbarskiej, Szkoła Europejska w Monachium)
– Maja Władzińska (uczennica Teresy Kubach, Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym
RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze)
oraz uczennice Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium:
– Sara Baranowicz (uczennica Anny Rejnin )
-Gabriela Jasińska (uczennica Bogumiły Tretter)

Serdeczne gratulacje dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców!

Zaproszenie
Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech objęta jest patronatem Ambasadora RP w RFN.
Ambasador Dariusz Pawłoś, wraz z Komitetem Organizacyjnym i osobami
wspierającymi projekt, zaprasza zainteresowanych uczniów do udziału w jubileuszowej
dwudziestej edycji Olimpiady, w nowym roku szkolnym 2023/2024.

 

Link do czasopisma

 

Źródło: Moje Miasto www.mm-gazeta.de

 

#OlimpiadaJęzykaPolskiego #Edukacja #JęzykPolski #TadeuszChciukCelt #AmbasadaRP #KonsulatGeneralnyRP #Niemcy #WspółpracaKulturalna #RozwójEdukacji #Wiedza #KulturaPolska #HistoriaPolski #OlimpiadaXXEdycja #Uczniowie #Nauczyciele #Rodziny #SpotkanieWBerlinie #Monachium #KonsulatRP #Dyplomy #Finaliści #JubileuszowaEdycja #NaukaJęzykaPolskiego #OlimpiadaXXEdycja #RozwójKultury #WspółpracaMiędzynarodowa #OlimpiadaJęzykaPolskiegoNiemcy

Zostaw komentarz