96 views 4 min

0

Komentarzy

Zmiany podatkowe dla emerytów i rencistów

- Czerwiec 30, 2022

1 lipca w życie wchodzą ważne zmiany podatkowe, które obejmą również emerytów i rencistów. Na zmianach zyska ok. 3,1 mln osób, które za cały 2022 r. zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie na rękę może wzrosnąć nawet o ponad 100 zł – poinformował ZUS.

Od piątku 1 lipca w życie wchodzą zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które m.in. obniżają niższą stawkę podatkową z 17 do 12 proc. Z niższej stawki będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści, a także osoby pobierające zasiłki.

– Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w pierwszym przedziale skali podatkowej zostanie obniżona z 17 do 12 proc. i będzie dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia tego roku – przypomniała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Przeciętna korzyść – 726 zł rocznie

Od lipca wypłata emerytury i renty będzie potrącana o zaliczkę na PIT według stawki 12 proc., pomniejszanej o jedną dwunastą kwoty zmniejszającej podatek. Według ZUS na zmianach zyska ok. 3,1 mln emerytów i rencistów, a przeciętna korzyść zyskujących ma wynieść rocznie około 726 zł.

Ze świadczeń w wysokości do 2,5 tys. zł brutto miesięcznie wciąż nie będzie odprowadzana zaliczka na podatek. – Kwota wolna od podatku w skali roku to wciąż 30 tys. zł – dodała prezes ZUS. Z kolei osoby pobierające emeryturę między 2,5 a 9,3 tys. zł otrzymają w lipcu wypłatę na rękę wyższą o kilkadziesiąt złotych niż w czerwcu. Przykładowo, jeśli ktoś pobierał emeryturę w wysokości 3 tys. zł, zyska 25 zł. Osoby ze świadczeniem 4,5 tys. zł otrzymają wyższą o 100 zł wypłatę w lipcu. – Najwięcej zyskają świadczeniobiorcy, którzy miesięcznie otrzymują około 4.920 zł. W lipcu mogą liczyć na wyższy przelew nawet o 121 zł – wyjaśniła prof. Uścińska.

Na obniżce PIT skorzysta 13 mln osób

Na zmianach emeryci i renciści zyskają także, jeśli chodzi o wysokość podatku za cały 2022 rok.- To właśnie z rozliczenia rocznego wynika, jakie finalnie są nasze obciążenia podatkowe. Z naszych obliczeń wynika, że emerytury i renty osób zyskujących mieszczą się w granicach 2,5-16 tys. zł. Na przykład osoba ze świadczeniem 3 tys. zł miesięcznie zapłaci o 2,1 tys. zł mniej podatku za cały bieżący rok. Z kolei osoba otrzymująca emeryturę lub rentę w wysokości miesięcznej 4,5 tys zł może liczyć na niższy podatek o 1,6 tys. zł – podkreśla szefowa ZUS.

Według danych resortu finansów na obniżce stawki PIT skorzysta w sumie 13 mln osób, a w kieszeniach wszystkich podatników pozostanie 15 mld zł rocznie.

PR24.pl, PAP, ZUS
as

Zostaw komentarz