32 views 4 min

0

Komentarzy

Marszałek Senatu udaje się z wizytą do Niemiec

- Sierpień 15, 2018

Stanisław Karczewski złoży oficjalną wizytę w Berlinie na zaproszenie przewodniczącego Bundesratu Michaela Müllera

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski udaje się do Niemiec, gdzie w Berlinie w piątek złoży oficjalną wizytę na zaproszenie przewodniczącego Bundesratu Michaela Müllera, natomiast w sobotę i niedzielę w Nadrenii Północnej-Westfalii będzie się spotykał z Polonią.

Marszałek będzie gościem podczas otwarcia 969. plenarnego posiedzenia Bundesratu. Następnie spotka się z premierem Saksonii-Anhalt Reinerem Haseloffem, z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem i z przewodniczącym Bundesratu Michaelem Müllerem. Marszałek będzie rozmawiał z niemieckimi politykami m.in. o sytuacji Polaków mieszkających w Niemczech, zwłaszcza poruszy kwestię nauki języka polskiego w niemieckich szkołach publicznych. W agendzie spotkania znalazły się także sprawy współpracy transgranicznej, regionalnej, współpracy parlamentarnej – także tej w ramach Trójkąta Weimarskiego. Nie zabraknie tematów politycznych dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, imigrantów i projektu Nord Stream 2.

Marszałek Senatu weźmie także udział w Berlinie, w otwarciu plenerowej wystawy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Jeszcze Polska nie zginęła”. Po południu spotka się z berlińską Polonią.

Drugi dzień wizyty w Düsseldorfie marszałek rozpocznie od rozmowy z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem.

Marszałek Senatu wraz z senatorami z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą odwiedzi Dom Polski w Bochum, Polską Misję Katolicką w Essen. Senacka delegacja będzie uczestniczyła w otwarciu Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie. Wieczorem tego dnia marszałek i senatorowie spotkają się w Kolonii, w Konsulacie Generalnym z Polonią. Ostatniego dnia wizyty delegacja zwiedzi Ośrodek Polonijny „Concordia” w Herdorf-Dermbach, gdzie będzie uczestniczyła we mszy św. i złożeniu wieńca pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Wizytę zakończy złożenie kwiatów na cmentarzu głównym we Frankfurcie pod pomnikiem ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KZ Katzbach, którego ofiarami byli głównie warszawscy powstańcy.

W Niemczech mieszka ok. 1,8 mln. polskich obywateli i osób polskiego pochodzenia, które przyjechały do Niemiec w ramach tzw. łączenia rodzin.

Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej. Prawa Polaków w Niemczech reguluje Traktat zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. Gwarantuje on, że osoby polskiego pochodzenia mają prawo do wyrażania i rozwijania swej odrębności.

W Niemczech działa kilka organizacji polonijnych. Są to: Związek Polaków w Niemczech „Rodło”, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury i Języka Polskiego, Polska Rada – Zrzeszenie Federalne, Kongres Polonii Niemieckiej. Ważną instytucją dla życia polonijnego jest Polska Misja Katolicka w Niemczech. W 300 kościołach i kaplicach odprawiane są msze święte po polsku.

Źródło: senat.gov.pl/ho
Marszałek Stanisław Karczewski
Foto: senat.gov.pl

Zostaw komentarz