95 views 2 min

0

Komentarzy

Międzynarodowa Konferencja Historyczna pt. ,,Harcerstwo to Skauting plus Niepodległość”

- Czerwiec 8, 2020
Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Rodzina Polonijna”, 9 czerwca 2020 r. o godz. 11:00
Czym jest harcerstwo? Jaka jest jego historia, idee, wychowawcza, patriotyczna rola?
Na te pytania odpowiadać będą uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Historycznej online pt. ,,Harcerstwo to Skauting plus Niepodległość”., organizowanej wraz z partnerami przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”.
Tematami prelekcji i prezentacji będą m.in.
◾️ “Podziemne organizacje harcerstwa polskiego. Opór harcerzy wobec stalinizmu”
◾️ “Przemiany w harcerstwie powojennym i powstanie ZHR na Górnym Śląsku”
◾️ “Odrodzenie harcerstwa na Ukrainie”
◾️ “Harcerstwo współczesne we Lwowie”
◾️ “Współczesne oblicze ZHR i ZHP na Górnym Śląsku i w Bytomiu”
W spotkaniu udział wezmą:
prezes Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia “Wspólnota Stowarzyszenie” Stefan Gajda, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Ryszard Mozgol, b. prezydent Miasta Bytomia harcmistrz Piotr Koj, sekretarz generalny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej harcmistrz Wiesław Turzański, ZHP Organizacja Harcerzy – Świat , w-ce dyrektor Szkoły nr 10 św. Marii Magdaleny we Lwowie, Szkoła nr 10 we Lwowie im. św. M.Magdaleny
Katarzyna Latyszewska.
Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Rodzina Polonijna”, 9 czerwca 2020 r. o godz. 11:00
Organizatorem jest Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach wraz ze Szkołą Podstawową nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu i we współpracy ze Szkołą nr 10 im. Świętej Marii Magdaleny we Lwowie.
źródło: Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Zostaw komentarz