66 views 2 min

0

Komentarzy

Uwaga przedsiębiorcy. 22 maja upływa termin rozliczenia składki zdrowotnej

- Maj 19, 2023

 

Do 22 maja przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Rozliczenie to trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r. W związku z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej niektórzy przedsiębiorcy mogą posiadać nadpłatę składki zdrowotnej lub niedopłatę. Wniosek o zwrot nadpłaty należy złożyć do 1 czerwca 2023 r.

Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest zależnie od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik i od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność i opłacająca składki na własne ubezpieczenia w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 r. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r.: w ZUS DRA (jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo) lub w ZUS RCA (jeżeli opłaca się składki za inne osoby, np. za pracowników, zleceniobiorców).

Termin złożenia rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne upływa 22 maja. W zakresie tego rozliczenia może wystąpić zarówno niedopłata, jak i nadpłata składki zdrowotnej. W przypadku nadpłaty, po złożeniu rozliczenia, ZUS wystawi podatnikowi wniosek o zwrot nadpłaty i dopiero wtedy będzie można zatwierdzić ten wniosek w ZUS PUE. Po jego zatwierdzeniu ZUS będzie miał 3 miesiące na zwrot nadpłaty na wskazane przez podatnika konto.

Jeśli przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 r.

 

Źródło: zus, pap

 

Zostaw komentarz