26 views 3 min

0

Komentarzy

V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

- Listopad 20, 2023
Szanowny Państwo,
26 listopada w Londynie (forma hybrydowa) odbędzie się V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej (MDEP). W związku z tym zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o naszym wydarzeniu, przygotowanie materiału, czy wizytę na V Międzynarodowym Dniu Edukacji Polonijnej.
To wydarzenie, w którym każdego roku bierze udział kilkaset osób z różnych zakątków świata (w ubiegłej edycji 43 kraje). W ramach MDEP odbywają się również wydarzenia współtowarzyszące, między innymi:- cykl reportaży Osobowość Polonijna Roku – w tym roku statuetkę Osobowość Polonijna Roku otrzyma p. Nika Boon, polska artystka, mieszkająca ponad 20 lat w Londynie (będzie obecna na MDEP i wykona kilka swoich utworów muzycznych),
– cykl wywiadów z dyrektorami, nauczycielami i absolwentami szkół polonijnych,
– Międzynarodowe Konkursy na Ucznia Roku, Artystę Roku i na najlepsze scenariusze lekcji,
– Wystawa Zaczarowana Walizka i Gra-Fiki Sławomira Łosowskiego (autora prac graficznych, kompozytora, klawiszowca oraz lidera zespołu KOMBI) oraz wystawa fotograficzna Polska w Kadrze: Odkrywanie Piękna i Dziedzictwa autorstwa Grzegorza Misiaka.
Instytut Rozwoju Języka Polskiego oraz Ośrodek Edukacji Polskiej za Granicą objął Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej patronatem honorowym. Gośćmi honorowymi będą; p. Justyna Kralisz – dyrektor Ośrodka Edukacji Polskiej za Granicą oraz p. Katarzyna Ostrowska, Prezes Związku Polaków w Kazachstanie. Goście specjalni – Beata Kopcińska, Paweł Rudaś, Biuro Przystanków Historia IPN.

W poprzednich latach gośćmi i ambasadorami byli także: prof. Jerzy Bralczyk, p. Robert Makłowicz, p. Maria Stachurska (reżyser filmu i autorka książki “Położna” – prywatnie teściowa p. Roberta Lewandowskiego), Muniek Staszczyk, zespół LOMBARD.
Załączam krótki opis, program wydarzenia, opis wystawy i zdjęcie Ambasadora MDEP i autora wystawy, a także linki do wcześniejszej edycji i wydarzeń współtowarzyszących.
W przypadku zainteresowania zapraszam do kontaktu i przesłania swoich logotypów do umieszczenia na stronie i materiałach konferencyjnych.
Z poważaniem
Aleksandra Smolny
rector’s office
Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London

#MDEP #DzieńEdukacjiPolonijnej #WydarzenieLondyn #EdukacjaPolonijna #OsobowośćPolonijnaRoku #NikaBoon #WywiadyPolonijne #KonkursyEdukacyjne #ZaczarowanaWalizka #GraFiki #SławomirŁosowski #PolskaWKadrze #GrzegorzMisiak #InstytutRozwojuJęzykaPolskiego #OśrodekEdukacjiPolskiejZaGranicą #PatronatHonorowy #GościeHonorowi #JustynaKralisz #KatarzynaOstrowska #BeataKopcińska #PawełRudaś #PrzystankiHistoriaIPN #JerzyBralczyk #RobertMakłowicz #MariaStachurska #MuniekStaszczyk #LOMBARD #PASSHLondyn #Logotypy #KonferencjaEdukacyjna

Zostaw komentarz