Kalendarium – “Obiektywem młodej Polonii: Dziesiąty Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny”

- Lipiec 16, 2023
Kalendarium – “Obiektywem młodej Polonii: Dziesiąty Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny”

„Polska w Obiektywie Polonijnego Dziecka”

Forum Polskich Szkół w Holandii zaprasza polonijne dzieci i młodzież z całego świata do udziału w dziesiątym jubileuszowym wakacyjnym międzynarodowym konkursie fotograficznym „Polska w Obiektywie Polonijnego Dziecka”.

Każde polonijne dziecko w wieku 4-18 lat mieszkające poza Polską może wysłać na konkurs 1 zdjęcie wykonane samodzielnie podczas wakacyjnego pobytu w Polsce.

Jaka jest Polska w Waszych oczach? Co Wam się wydaje najbardziej interesujące, wyjątkowe, piękne, warte pokazania całemu światu?

Czekamy na Wasze zdjęcia do 10 września 2023 r.
Zdjęcia można przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego
Międzynarodowe jury wybierze 10 najciekawszych zdjęć. TOP 10 zdjęć zostanie opublikowane w postaci kalendarza oraz widokówek. Wszystkie zdjęcia konkursowe zostaną opublikowane na naszych stronach, a wybrane zdjęcia na stronach partnerów konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 listopada 2023 r. podczas gali online, na którą zapraszamy wszystkich uczestników konkursu. Po czym wybrane fotografie uczestników będzie można obejrzeć w Galerii Gemini w Eindhoven.
Forum Polskich Szkół w Holandii jest stowarzyszeniem non-profit działającym w Holandii.

Więcej o konkursie na stronie (https://www.fpsn.nl/…/miedzynarodowy-wakacyjny-konkurs…) oraz facebooku konkursu (https://www.facebook.com/KonkursfotoFPSN). Zapraszamy!

PepeTV jest patronem medialnym tego wydarzenia

#PolskaWObiektywiePolonijnegoDziecka #KonkursFotograficzny #ForumPolskichSzkółWHolandii #MłodaPolonia #TwórczośćMłodzieży #PolskieKorzenie #JubileuszowyKonkurs #Fotografia #PolskaWObiektywie #MłodziArtysta #ZdjęciaZPolski

Zostaw komentarz