68 views 8 min

0

Komentarzy

Wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec są zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej

- Kwiecień 15, 2020

⚠️ WAŻNY KOMUNIKAT! ⚠️

👉 Wstępnie w okresie 10-19 kwietnia br. co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec są zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej ‼️

Co należy zrobić po wjeździe do Niemiec? 🔜🚪🏠

 bezpośrednio udać się do swojego mieszkania/miejsca pobytu w celu odbycia 14-dniowej kwarantanny;

 bezzwłocznie skontaktować się z właściwym urzędem zdrowia (Gesundheitsamt) i poinformować o przybyciu do Niemiec z zagranicy – to urzędy zdrowia przy wsparciu policji sprawdzają, czy zachowane są zasady kwarantanny;

 w miarę możliwości przebywać w osobnym pomieszczeniu i być odizolowanym od reszty domowników.

Urzędy zdrowia właściwe dla miejsca zamieszkania w Niemczech są dostępne na stronie Robert Koch Institut:

👉 https://tools.rki.de/plztool/

⚠️ WAŻNE! W przypadku symptomów choroby należy o tym niezwłocznie poinformować Gesundheitsamt oraz wszystkie osoby, z którymi miało się kontakt w ciągu ostatnich 14 dni.

Podczas kwarantanny nie wolno:

 opuszczać domu;
 przyjmować odwiedzin;
 wychodzić na zakupy;
 wychodzić z psem na spacer.

O pomoc proszeni są członkowie rodziny/przyjaciele.

⚠️ OSOBY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY⚠️

W przypadku braku symptomów choroby po wjeździe do Niemiec z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby:

▪️ przyjeżdżające do pracy do Niemiec CODZIENNIE LUB W PRZECIĄGU 5 DNI (Berufspendler);
▪️ osoby powracające z zagranicy w przeciągu 48h od wyjazdu z Niemiec;

▪️ pracujące/odpowiedzialne za system zdrowia;
▪️ świadczące usługi transportu ludzi i przewozu towarów – tj. kierowcy;
▪️ pracujące w firmach transportowych/logistycznych i przekraczające granice z powodów służbowych;

▪️ osoby, które wjeżdżają do Niemiec z bardzo ważnego powodu, np.:
▫️ na konieczne leczenie;
▫️ współdzielenie opieki nad dzieckiem;
▫️ opiekę nad osobami potrzebującymi;

▪️ pracownicy sezonowi, jeśli przez pierwsze 2 tygodnie pracodawca zapewni podobne warunki, jak podczas kwarantanny (praca i mieszkanie w małych grupach oraz brak kontaktu z innym osobami);

⚠️ WAŻNE! PRZEJAZD PRZEZ NIEMCY⚠️

Z kwarantanny zwolnione są także osoby podróżujące się przez Niemcy w tranzycie ✈️🚄🚌, np.
▫️ Polacy wracający z Francji do Polski jako miejsca stałego zamieszkania,
▫️ Polacy jadący do Niderlandów jako miejsca wykonywania pracy.

⚠️ KONTROLE GRANICZNE⚠️

🇵🇱🇩🇪 Na granicy polsko-niemieckiej – po stronie niemieckiej nie ma stałej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski, jednak prawo kontrolowania pozostaje w gestii niemieckiej policji, która może sprawdzić podróżujących.

‼️ 🛂🛃 Należy w wiarygodny sposób udokumentować cel podróży i mieć przy sobie odpowiednie dokumenty potwierdzające powód wjazdu/przejazdu przez Niemcy – np. bilet powrotu do Polski lub zaświadczenie/umowę pracę;

👉 Regularne kontrole są wprowadzone na granicy Niemiec z:
▫️Austrią;
▫️Belgią;
▫️Danią;
▫️Francja;
▫️Luksemburgiem;
▫️Niederlandami;
▫️Szwajcarią.

Szczegóły:

📲 https://www.gov.pl/…/wprowadzenie-kontroli-granicznych-prze…

⚠️ Podczas podróży samochodem przez Niemcy w aucie powinien znajdować się tylko kierowca lub członkowie jednego gospodarstwa domowego. W przypadku innych środków transportu – należy zachować odstęp min. 1,5 m. 🚗🚙

⚠️ ŹRÓDŁA INFOMACJI ⚠️

Zachęcamy do lektury wiarygodnych informacji na oficjalnych stronach władz federalnych i landowych oraz polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w Niemczech:

Więcej informacji na stronie www.gov.pl/niemcy:

📲 https://www.gov.pl/…/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-…

👉 Polnische Botschaft in Deutschland Ambasada Polski w Niemczech

Szczegółowe informacje nt. kwarantanny na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

📲 https://www.bmi.bund.de/…/quarantae…/quarantaene-liste.html…

Informacje w języku polskim:
📲 https://www.integrationsbeauftragte.de/…/f…/1731242-1731242…

Informacje nt. działań podjętych w Niemczech:
📲 https://www.bmi.bund.de/…/bevoelkerungsschutz/coronavirus/c…

⚠️ Szczegółowe informacje dot. naszego okręgu konsularnego dostępne są na stronach:

 Infolinia NRW dot. ogólnych zapytań #koronawirus:
▪️ +49 211 9119 1001
▪️ land.nrw
▪️ www.land.nrw/corona
▪️ infolinia NRW dla osób z podejrzeniem o zarażenie się wirusem: 📲 +49 211 855 47 74
▪️ informacje w języku polskim:
https://www.mkffi.nrw/…/2020-03-23_kontaktverbot_aktualisie…

 Infolinia w Hesji:
▪️ +49 800 – 555 4 666
▪️ Hessen.de
▪️ www.hessenlink.de/Bulletin
▪️ informacje w języku polskim:

https://soziales.hessen.de/…/beschraenkung_sozialer_kontakt…

https://soziales.hessen.de/…/med…/informationen_polnisch.pdf

 Infolinia w Nadrenii Palatynacie:
▪️ +49 800 575 81 00
▪️ Rheinland-Pfalz
▪️ www.corona.rlp.de

 Infolinia w Kraju Saary:
▪️ +49 681 501 4422
▪️ Saarland.de
▪️ www.saarland.de/corona.htm
▪️ informacje w języku polskim:
https://corona.saarland.de/…/fr…/polnisch/polnisch_node.html

 

Źródło: Konsulat RP w Kolonii

Zostaw komentarz